torstai 18. huhtikuuta 2019

Ilmastonmuutos on museoidenkin asia


Museot eivät voi katsella vierestä, kun niiden ympärillä tapahtuu. Eivät ainakaan ilmastonmuutosta, kirjoittaa Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.


Suomen museoliiton 2023 -strategian taustalle tehdyssä toimintaympäristöanalyysissä todetaan: ”Luonnonympäristössä tapahtuvilla muutoksilla on kasvava vaikutus museoiden toimintaan tämän strategiakauden aikana. Museoilta odotetaan sekä toimia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi että varautumista ilmastonmuutoksen aiheuttamiin seurauksiin.” Juuri käytyjen eduskuntavaalien jälkeen on selvää, että tältä osin vuonna 2018 tekemämme analyysi toimintaamme vaikuttavista muuttujista on osumassa oikeaan.

Tällä hetkellä poliittiset päättäjät ja museot ovat samassa tilanteessa. Muutos on tiedostettu, ja nyt on analysoitava, mitä muuttuva ilmasto toiminnallemme merkitsee ja mitä meidän on tehtävä, jotta tässäkin ympäristössä pystymme mahdollisuudet hyödyntämään ja uhat välttämään. Muista toimintaympäristöistä poiketen ilmasto on tosin muuttujana sellainen, ettei se ole luomassa juurikaan mahdollisuuksia aikaisempaa parempaan menestykseen. Tämän seurauksena toimien painopiste on uhkien välttämisessä ja myös siinä, mitä voidaan tehdä, ettei toimintaympäristö muuttuisikaan oletusten mukaisesti.

Suomen museoliiton käytännön tehtäväksi strategiassa on asetettu selvitysten ja koulutuksen tuottaminen sekä museoiden rohkaiseminen kehittämishankkeisiin, joilla on mahdollista keventää hiilijalanjälkeä, vähentää kiinteistö- ja toimintamenoja sekä ehkäistä ilmastonmuutoksen vaikutuksia kokoelmiin. Lisäksi museoiden on hyödynnettävä mediarooliaan tuottamalla sisältöjä ilmastonmuutokseen liittyvistä aihepiireistä ja osallistuttava aiheesta käytävään keskusteluun.

Strategia edellyttää toimintaa. Museoliiton osalta ensimmäinen askel otetaan tulevilla Museopäivillä 15.–17.5. Tampereella, jossa aihe nostetaan keskusteluun sekä biologian että museologian näkökulmasta.

***

Suomen museoliitto ja suomalaiset museot eivät ole ilmastokysymyksissä liikkeellä yksin. Päinvastoin. Ilmastonmuutos on tänä vuonna useiden kansallisten ja kansainvälisten museokonferenssien pääteemana.

Eurooppalaisen edelläkävijän maine on jälleen helppo antaa Englannin museoliitolle, joka on yhdessä muun kulttuurialan kanssa viemässä eteenpäin viestiä, että toiminnan aika on nyt. Viestintävälineeksi on valittu Culture Declares Emergency -kampanja, joka lanseerattiin museoille huhtikuun alussa.

Englannin museoliiton johtaja Sharon Heal jakoi kampanjan lanseerauksen yhteydessä museoiden mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi kolmeen eri kategoriaan:

1. Museot voivat hyödyntää luonnontieteellisiä kokoelmiaan ilmastonmuutoksen vaikutusten todentamisessa.
2. Museot voivat osallistua ilmastokeskusteluun ja tarjota tiloja keskustelijoille.
3. Museot voivat muuttaa omaa toimintaansa ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan: ”we can be greener ourselves”. 


Kampanjan lisäksi ilmastonmuutos on Englannin museoliiton vuosittaisen konferenssin teemana: Sustainable and Ethical Museums in a Globalised World. Myös yksittäiset museot ovat Englannissa aktivoituneet. Mielenkiintoiselta vaikutti esimerkiksi Manchesterin museon järjestämä A Rubbish Night at the Museum -tapahtuma, jossa museo kutsui paikalle aktivistiryhmiä keskustelemaan alueen asukkaiden, yritysten ja jätehuollosta vastaavien toimijoiden kanssa ilmastonmuutokseen liittyvistä kysymyksistä.

Yksittäisten museoiden ja museoliittojen lisäksi ilmastokysymykset nostetaan laajempaan keskusteluun Euroopan museo-organisaatioiden verkoston (NEMO) vuosikonferenssissa, joka pidetään lokakuussa Tartossa teemalla Museums 2030 – How museums can help build a sustainable future.

***

Ilmastokysymykset siis ajankohtaistuvat museoissa. Näin on pakkokin olla. YK:n ilmastopaneelin syksyllä 2018 julkaiseman raportin mukaan meillä on noin 12 vuotta aikaa onnistua ilmaston lämpenemisen hidastamisessa. Muuten seurauksena on sään ääri-ilmiöiden jyrkentyminen ja sen mukana inhimillisen hädän lisääntyminen, jossa kulttuuriperintökohteiden ja kokoelmien vaarantuminen on museoidenkin murheista pienimpiä.

Kuten todettu, ilmastokysymyksissä juuri Arkadianmäelle valitut poliitikot ja museot ovat samassa tilanteessa: tarve on tiedostettu ja nyt on aika alkaa kuroa umpeen tiedostamisen ja käytännön toiminnan välistä kuilua – muuttaa tekemistä.

Kimmo Levä
Kirjoittaja on Suomen museoliiton pääsihteeri

perjantai 5. huhtikuuta 2019

Luulo ei ole tiedon väärti


Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä kävi Tanskassa pohjoismaisten museoliittojen pääsihteerien tapaamisessa. Tuliaisiksi tuli ajankohtaisia ajatuksia pohjoismaisten museoiden nykytilasta ja museokävijöistä.


Nykyisessä keskustelukulttuurissa valtavirtaa on se, että mielipiteet ja akateemisten tutkimusten tulokset saavat saman painoarvon. Faktana esitetyn tiedon pohjaksi riittää, että perustelee oman mielipiteensä toteamalla: ”Näin asia koetaan.” Valtavirtaa ovat myös vahvistusvinoutumat. Oma näkemys vahvistuu, kun etsimme vain uskomuksiamme tukevaa informaatiota sen sijaan, että hakisimme tietoa, joka osoittaa meidän olevan väärässä.

Osallistuin maaliskuun alussa pohjoismaisten museoliittojen pääsihteerien vuotuiseen tapaamiseen. Tapaamisen järjestämisvuorossa oli Tanska, ja kokous pidettiin keväisessä Kööpenhaminassa. Vahvistusvinoutuman vaara museoliittojen ja museoiden yhteiskunnallisen merkityksen korostumisesta oli kokouksessa epäilemättä läsnä, mutta myös (mielestäni toteutunut) mahdollisuus saada yleiskuva siitä, mikä pohjoismaissa on museoalan keskustelun ytimessä. Yllättävää ei ole, että Pohjoismaissa museoalan keskustelussa ja kehittymisessä teemat ovat yhteisiä. Museolaki ja museoalan rakenteet ovat kaikkialla uudistamisen alla.

Uudistuvat museolait tunnistavat museoiden aikaisempaa laajemman yhteiskunnallisen roolin. Ruotsissa demokratian ja yhteiskuntarauhan edistämisessä on meneillään hyvältä vaikuttava kampanja, jossa museot kutsuvat eri näkemyksiä edustavia henkilöitä keskustelemaan tiloihinsa (sen sijaan, että nämä haastaisivat riitaa sosiaalisessa mediassa). Norjassa museoiden rakenteita halutaan muuttaa edelleen kohti suurempia yksiköitä. Tanskassa on juuri saatu vietyä loppuun mittava kokoelmahallinnan ohjelmiston kehittämisprojekti. Taidemuseokentällä keskusteluttavat kaikkialla taiteilijapalkkaan liittyvät kysymykset.

***

Tämän vuoden pääsihteeritapaamisen erityistä antia oli Tanskassa tehdyn kulttuurimatkailuun liittyvän tutkimuksen ”Turismi ja museot – myytit ja faktat” tulosten esittely. Tutkimuksen oli tehnyt ammattikorkeakoulu Absalonin lehtori, filosofian tohtori Andreas Bonde Hansen. Tutkimus testasi yleisimpiä kulttuurimatkailuun liittyviä väitteitä. Tulokset esiteltiin ”myytinmurtaja-menetelmällä”.

Myytti 1: Museovieraat tietävät, mitä he haluavat.

Väärin. Museokävijät yleisesti ja erityisesti turistit hahmottavat huonosti kulttuuriperintöelämyksiin liittyvät tarpeensa ja toiveensa.

Myytti 2: Suuri yleisö (paikalliset kävijät ja kansainväliset turistit) haluavat samaa – interaktiivisuutta, digitaalisuutta ja elävään kulttuuriperintöön liittyviä elämyksiä.

Väärin: Paikalliset ja turistit haluavat eri asioita. Yleistäen voi todeta, että paikalliset haluavat dynaamisesti tuotettuja elämyksiä, kun taas turistit hakevat perinteisiä ikonikohteita (kirkot, linnat, kartanot) ja monumentteja.

Myytti 3: Perheet ovat taloudellisesti hyvä kohderyhmä.

Väärin. On vain muutamia kulttuuriperintökohteita, jotka tekevät huomattavan liikevaihdon ja voiton perhekohderyhmällä. Perheet edellyttävät korkealaatuisia palveluja samalla kun asiakaskohtainen tulo jää pieneksi.

Myytti 4: Kiinalaiset tulevat ja he käyttävät paljon rahaa.

Väärin. Kiinalaisten osuus on pieni suhteessa saksalaisiin, pohjoismaalaisiin ja sekä pohjoiseurooppalaisiin ja amerikkalaisiin verrattuna. Meillä on lopulta hyvin vähän tietoa siitä, miten kiinalaiset käyttävät matkakohteissa rahaa. Kulutus näyttää painottuvan lentokentille.

Myytti 5: Meillä on hyvää tietoa turistien käyttäytymisestä ja tarpeista.

Väärin. Meillä on erittäin vähän analysoitua tietoa turisteista. Ongelma on sekä tietojen yhdistämisessä että tietojen keräämisen metodeissa.

Myytti 6: Pohjoismaat ovat menestyviä turistimaita.

Totta. Kaikki pohjoismaat menestyvät hyvin turismiin liittyvissä mittauksissa. Pohjoismaat eroavat painopisteiden osalta seuraavasti:

- Tanska: kansainvälinen matkailu ja erityisesti saksalaiset
- Ruotsi: kotimaan matkailu, kaupunkilomat, museoturismi
- Norja: eliittiturismi, matkailupalvelujen paketointi
- Suomi: globaalien markkinoiden kasvaja

Myytti 7: Pohjoismaiset museot houkuttavat jo huomattavan määrän turisteja, ja tätä vetovoimaa on vahvistettava.

Osittain totta. Jotkin museot vetävät jo maksimimäärän turisteja, mutta pääosa museokohteista ei tavoita alueellaan olevia turisteja. Kaikilla museoilla on tältä osin parannettavaa.

Myytti 8: Turistit eivät liiku kauas majoituspaikastaan.

Totta. Turistit käyttävät vain hotelliensa tai mökkiensä läheisyydessä olevia palveluita tai sitten he liikkuvat muutamia tunnettuja reittejä.

Myyttien murtamisen tai vahvistamisen jälkeen Hansen esitteli ryhmittelyn, jonka mukaan kulttuurimatkailijat voidaan matkustusmotivaation perusteella jakaa kolmeen ryhmään:

1) Aktiiviset menneen maailman etsijät, joiden kohteena ovat monumentit, linnat ja kotimuseot.
2) Teeman motivoimat, joita liikuttavat kirjojen, TV-sarjojen tai elokuvien kohtauksissa esiintyneet kohteet ja asiat.
3) Isänmaallisuuden motivoimat, joita saavat liikkeelle kansalliset ylpeyden aiheet tai esimerkiksi sotahistorian kohteet.

Hansen jatkaa kulttuurimatkailijan kuvan täydentämistä sillä, mitä matkailijat kohteissa erityisesti arvostavat:

1) Eksotiikkaa
2) Ylellisyyttä
3) Kulttuuriperinnön taikaa
4) Kohteen saamaa tunnustusta
5) Henkilökohtaista huomioimista
6) Ammattitaitoista palvelua
7) Helppoa saavutettavuutta

Kulttuurimatkailun tämän hetken ja tulevaisuuden trendeiksi Hansen määritteli:

1) kiireettömyyden
2) itseopastetut reitit ja siihen liitetyt palvelut
3) kulttuuriperinnön yhdistettynä vieraanvaraisuuteen ja yhdessä tekemiseen
4) synkän historian kohteet

Tiivistettynä Hansenin viesti kulttuurimatkailun kehittäjille oli se, että on keskityttävä aitouteen ja ainutkertaisuuteen. Pop-upit ja virtuaaliset todellisuudet eivät ole niitä, joiden perässä kukaan viitsisi maan tai kaupungin rajan ylittää. Selkeä viesti myös oli se, että asiakastarpeet eivät selviä peiliin katsomisella, vaikka se monessa muussa tilanteessa on tarpeellista.

Kimmo Levä
Kirjoittaja on Suomen museoliiton pääsihteeri

tiistai 19. maaliskuuta 2019

Vieraskynä: Museoiden rivit suoriksi - tervetuloa Finna-foorumiin 3.4.2019


Helsingin kaupunginmuseon tutkija Tuomas Myrén kertoo Finnan nykytilasta. 3.4. järjestettävässä Finna-foorumissa palvelusta ja siihen liittyvistä ajankohtaisista asioista pääsee kuulemaan lisää.


Kansalliskirjaston ylläpitämä Finna-palvelu lisää suosiotaan, ja myös museot ovat osallistuneet työhön kiitettävästi. Museoita on Finnassa mukana jo yli 70, ja kokoelmatietoja on palveluun viety lähes 1 300 000. Taidetta, valokuvia, esineitä, asiakirjoja. Monet kuvatiedostot on vieläpä lisensoitu vapaasti kaikkien käytettäviksi.

Useat organisaatiot ovat myös tehneet Finnaan yhden tai useamman oman näkymän palvelemaan käyttäjiä, ja Museovirasto ylläpitää museoiden aineistot yhden näkymän alle kokoavaa museot.finna.fi-palvelua.

Myös museoiden asiakkaat ovat ottaneet Finnan omakseen. Finna on museoille tärkeä työkalu ja julkaisuväylä ja toisaalta museoiden aineistot ovat kaikessa kirjavuudessaan näkyvä ja oleellinen osa Finnan sisältöjä.

***

Hyvässäkin palvelussa on aina kehittämisen varaa, ja jotta museoiden ääni saataisiin kunnolla kuuluviin, vaaditaan yhteistyötä ja keskustelua myös museosektorin sisällä. Yleisesti Finnan kehitystyötä ohjaa konsortioryhmä, joka on Finnassa mukana olevien organisaatioiden ja intressiryhmien edustajien yhteistyöelin. Konsortioryhmän toimikausi on kaksi vuotta kerrallaan, ja ryhmä kokoontuu neljästi vuodessa. Nykyisen ryhmän toimikausi on 2018–2019, ja viime vuonna kokouksissa käsiteltiin mm. tietosuojaa, Finnan strategiaa ja tulevaisuuden trendejä.

Museosektorilta on tällä hetkellä konsortioryhmässä kolme edustajaa: Suomen museoliiton nimittämänä kunnallisten ja yksityisten museoiden edustaja, tutkija Tuomas Myrén Helsingin kaupunginmuseolta (varalla kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski, Lusto – Suomen Metsämuseo), Kansallisgallerian edustaja, erikoistutkija Hanna-Leena Paloposki (varalla amanuenssi Siina Hälikkä) ja Museoviraston museoiden edustaja, yli-intendentti Ismo Malinen (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen).

Konsortiotyöskentelyn tueksi kaivataan avointa foorumia, joka mahdollistaisi vapaan ajatustenvaihdon museoiden tarpeista ja toiveista Finnan kehityksen ja tulevaisuuden suhteen sekä avaisi yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi museoiden oman, Finnaan liittyvän kehitystyön suhteen. Museoiden ei tarvitse tyytyä vain Kansalliskirjaston kehitystyöhön, sillä Finnan avoin rajapinta mahdollistaa myös museoiden omaehtoisen palveluiden kehittämisen.

Kansalliskirjasto on perinteisesti järjestänyt sektorikohtaisia tapaamisia kahdesti vuodessa. Finna-museoiden tapaaminen oli viimeksi toukokuussa 2018, jolloin käsiteltiin mm. museoiden esittelysivuja Finnassa ja saavutettavuusdirektiiviä. Sektoritapaamiset ovat kuitenkin olleet usein tiedotustilaisuuden kaltaisia, ja osanottokin on valitettavasti jäänyt todella vaisuksi. Tarvittavaa sektorikohtaista keskustelua ja ajatusten vaihtoa ei ole syntynyt.

Tästä syystä Kansalliskirjasto, Museovirasto, Museoliitto sekä museosektorin edustajat konsortioryhmästä ovatkin päättäneet kokeilla uutta mallia Finna-museoiden tapaamiseen. Ylväänä ajatuksena on vahvistaa museoiden omaa roolia tapaamisten sisällön suhteen ja käsitellä museoiden kannalta ajankohtaisia, Finnaan tavalla tai toisella liittyviä aiheita.

Ensimmäinen Museoiden Finna-foorumi järjestetään Kansallismuseon Ateljee-kokoustilassa keskiviikkona 3.4. kello 13–16. Asialistalla ovat mm. museot.finna.fi-palvelun uudistus, organisaatioiden esittelysivut Finnassa sekä tietysti sektoritapaamisista tutut Finna-kuulumiset Kansalliskirjastolta. Toivomme runsasta osanottoa Finna-museoista. Lämpimästi tervetuloa!

Tuomas Myrén
Kirjoittaja on Helsingin kaupunginmuseon tutkija ja edustaa Finna-konsortioryhmässä kunnallisia museoita.

torstai 14. maaliskuuta 2019

Politiikat ja strategiat ovat museotyön perusta

Kuvan tausta: antonioli

Kokoelmapolitiikalla sekä toiminta- ja taloussuunnitelmilla on väliä. Ajantasaiset suunnitelmat ja strategiset valinnat helpottavat museoiden työtä, muistuttaa Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.


Valtionosuusuudistus saatiin 20.2.2019 välimaaliinsa, kun museot hakeutuivat uudelleen tai uusina kohteina VOS-rahoituksen piiriin. Hakeminen onnistui ainakin teknisesti hyvin, sillä kaikki tämänhetkiset valtionosuusmuseot ja viisi uutta kohdetta onnistuivat hakemuksen lähettämisessä. Lopullisessa maalissaan uudistus ei kuitenkaan vielä ole, ja paljon työtä on ennakkotietojen mukaan monen museon tehtävänä valtionosuuskriteerien täyttymisen osoittamisessa. Aikaa keskeisempien liitetietojen osalta on opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen mukaan 30.6.2019 saakka.

Eniten täydennyksiä tarvitaan ilmeisesti toimintaa ohjaaviin sääntöihin, kokoelmapolitiikkoihin ja toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Näissä olevat puutteet ovat hieman yllättäviä, sillä suunnitelmia edellytetään myös tällä hetkellä noudatettavissa museo- ja VOS-laeissa.

Hakemuspuutteiden korjaaminen aiheuttaa sääntöjen uudistamisen osalta byrokratiajumppaa, jolla ei ole vaikutusta museoiden arkipäiväiseen toimintaan. Toisaalta säännöt usein kaivetaan esiin, kun arkipäivä ei syystä tai toisesta enää suju. Lienee siis perusteltua, että säännöissä on ratkaisut myös tilanteeseen, jossa museo syystä tai toisesta päättää lopettaa toimintansa. Sen sijaan kokoelmapolitiikkojen ja toiminta- ja taloussuunnitelmien pitäisi olla museoissa tehtävän työn tärkeimpiä ohjaajia, joiden olettaisi olevan kunnossa aina eikä vain silloin, kun niitä kysytään.

Museot, joilla kokoelmapolitiikat sekä toiminta- ja taloussuunnitelmat ovat puutteelliset, joutuvat uudistuksen nopean aikataulun vuoksi tekemään korjaukset tai koko suunnitelmat hakemustarve edellä. Tämä ei useimmissa tapauksissa mahdollista tulosta, jossa politiikoista ja suunnitelmista tulisi työkaluja päivittäiseen toimintaan. Työkaluja niiden kuitenkin tulisi olla, oli VOS-päätös sitten positiivinen tai negatiivinen.

Kokoelmapolitiikan tehtävä on määrittää, miten museotoiminnan ydintä hoidetaan, mitä kartutetaan ja miten poistetaan. Jos tämä asiapaperi ei ole kunnossa, museon kokoelmat ovat vaarassa paisua keräilystä, vääristyä henkilöitymisestä ja ennen pitkää johtaa museon taloudellisiin ja toiminnallisiin ongelmiin.

Toiminta- ja taloussuunnitelmalla varmistetaan, että museolla on mahdollisuus selvitä velvoitteistaan tilanteessa kuin tilanteessa. Suunnitelmien tarvetta korostaa museoiden toiminnan ja talouden vähäinen liikkumavara. Museoiden taloudelliset mahdollisuudet riskeihin reagoimiseen ja muutokseen ryhtymiseen ovat sekä budjeteissa että taseissa vähäiset. Käytännössä meidän pitää jatkuvasti tutkata lähitulevaisuutta siten, ettei yllätyksiä tulisi ja että olisimme lähteneet riittävän ajoissa välttämättömien ja haluttujen muutosten toteuttamiseen.

***

Valtionosuuskriteereissä pitkäjänteisestä toiminta- ja taloussuunnitelmasta ei käytetä sanaa strategia. Voisi käyttää. Toiminta- ja taloussuunnitelma ilman strategisia valintoja tai strategian sisältämää oletusta aikajaksolla toteutettavasta muutoksesta on pelkkä paperi, jolla täytetään valtionosuuden ehdot, mutta ei ohjata museota menestykseen.

Strategia tarvitaan toiminnassa havaittujen puutteiden korjaamiseen, toimintaympäristöstä nousevien uhkien taklaamiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen sekä omistaja- ja asiakastarpeista nousevien toiveiden toteuttamiseen.

Kaikki muutokset vaativat rahaa ja henkilötyötä. Muutokset vaativat myös aikaa, ja sitä enemmän aikaa, mitä vähemmän mahdollisuuksia kehittämisen kertainvestointeihin on.

Museotyö on luonteeltaan ikuista, joten aikaresurssia meillä on. Ei kuitenkaan tuhlattavaksi asti. Tältä osin ajantasainen ja pohdittu strategia on tärkein säästötoimenpiteemme.

Kimmo Levä
Kirjoittaja on Suomen museoliiton pääsihteeri

tiistai 5. maaliskuuta 2019

Vieraskynä: Tarinat peliin -hanke teki pelin tekemisestä oppimispelin!


Tarinallistaja Anne Kalliomäki oli mukana menossa, kun Tarinat peliin -hanke päätti tuottaa museoille pelin… pelien tekemisestä. Anne kutsui pelin tekemisessä mukana olleet osapuolet keskustelemaan, miten prosessi eteni.


Pelit ovat keino välittää tietoa osallistavalla ja viihdyttävällä tavalla. Oma osuuteni tarinallistajana oli suunnitella Pelittääkö sinulla? -pelin tarinakonseptia ja käsikirjoittaa pelin tarinallinen osuus. Varsinainen sisältövastuu pelin tekemisessä oli Museoliiton Pauliina Kinasella ja Tanja Salosella. Team Jolly Rogerin Niklas Saari tiimeineen vastasi pelin käytännön toteutuksesta.

Keskustelimme Pauliinan, Tanjan ja Niklaksen kanssa pelin tekemisen prosessista. Ja näin keskustelu eteni…


Anne: Olin pitämässä Tarinat peliin -hankkeessa kolme tarinapajaa ja tässä yhteydessä heräsi idea siitä, että olisi mukava, että suutarin lapsella olisi kengät eli hanke itsessään tuottaisi materiaalia pelin muodossa museotoimijoille. Muistatteko te Pauliina ja Tanja tästä alusta jotain, mitä ajatuksia teillä oli siinä vaiheessa kun idea tästä syntyi?

Anne: Mietittiin sitä, että olisi kiva jakaa tietoa viihteellisellä tavalla pelin tekemisestä museoalan toimijoille.

Pauliina: Työpajoissa tuli esiin monia kysymyksiä ja haasteita, joita museoissa kohdataan, kun aletaan miettiä pelin tekemistä tai pelillisyyttä. Halusimme koota näitä kysymyksiä ja niiden vastauksia yhteen. Ja sitten päätettiin, että tehdäänpä se pelillisesti.

Anne: Miten löysitte Niklaksen Tanja ja Pauliina? Miten pelintekijöitä löydetään?

Pauliina: Kysyin hankekumppaniltamme KAMK:lta ehdotuksia firmoiksi, jotka saattaisivat tällaisen pelin toteuttaa. Lisäksi etsin potentiaalisia pelifirmoja Serious Gaming Clusterin  ja Neogamesin toimijalistausten kautta. Pyysimme tarjouksen kolmelta pelialan yritykseltä. Saimme tarjoukset kahdelta yritykseltä, joista valittiin Niklas ja Team Jolly Roger.

Anne: Mitä ajatuksia sinulla Niklas oli siinä kohti kun sinuun oltiin tämän idean merkeissä yhteyksissä?

Niklas: Pidin teemaa mielenkiintoisena, museoihin ja historiaan löytyy henkilökohtaista mielenkiintoa, ja toisaalta oli mukavaa päästä pienen tauon jälkeen tekemään taas selainpeliä. Graafikko piti myös pelihahmona toimivia hanskoja hauskana ideana ja mielenkiintoisena piirrettävänä.

Luonnoksesta valmiiseen. Team Jolly Rogerin graafikko Tarita Tammelan taidonnäyte projektin varrelta.

Tanja: Pelin käsikirjoitus suunniteltiin yhdessä ennen tarjouspyyntöä. Hanska valittiin hahmoksi, koska hahmon oli tarkoitus olla "kaikille sopiva" eli ei mitenkään sukupuolittunut tms.

Anne: Puuvillahanskaa pidettiin sellainen tunnistettavana tunnuksena museoalan ammattilaisille, ja olihan se paljon jännempi ja hauskempi kuin ihmishahmot. Onko pelintekijän toive se, että käsis jo valmis? Meillä oli valmiina tuo ensimmäinen käsisversio, jota yhdessä sitten kehitimme eteenpäin.

Niklas: Käsis auttaa aina, kunhan se ei ole liian jäykkä, varsinkin, jos asiakkaalla ei ole aikaisempaa kokemusta peleistä. Tällä kertaa tilanne oli oikein hyvä eikä meillä muutosehdotuksia juuri ollut, mutta tuli tunne, että niitä olisi tarvittaessa ymmärretty hyvin.

Anne: Jonkun verran siinä alussa käsistä kyllä muokattiin, tehtiin yhdessä siihen pelillisyyteen liittyviä pieniä viilauksia, sitä pelin logiikkaa ehkä lähinnä. Perusidea oli onneksi toimiva.

Anne: Miten prosessi teidän mielestä eteni, tuleeko mieleen jotain oppeja, jotain mitä tekisitte toisin? Meillä oli aika paljon palavereja matkan varrella, ja jossain vaiheessa ajattelin itse, että niitä oli jo liikaa. Mutta sitten oli niitä muutamia kohtia joissa olisi voitu mennä pieleen ellei yhteistä juttutuokiota olisi ollut.

Tanja: Niiden palaverien olisi pitänyt olla tehokkaampia, mutta tietty kokemus opettaa näissä asioissa, ja me kaikki kolmehan olimme kokemattomia prosessin alkaessa.

Pauliina: Kommunikointi on tosi tärkeää, jotta kaikki osapuolet tietävät, missä mennään, mitä halutaan, mikä on mahdollista jne. Niklas, miten te yleensä kommunikoitte pelin tilaajan kanssa? Kuinka usein ja millä välineillä? Skype? Nyt meillä oli käytössä s-posti, Google Drive ja Adobe Connect.

Niklas: Riippuu tosi pitkälle projektista. Yleensä meillä on jokin viestin, esim. juuri Skype, jonkinlainen projektinhallintatyökalu ja sitten esim. Drive tiedostoille ja dokumentaatiolle. Mutta ennemmin kevyt järjestelmä pienemmissä projekteissa, minusta tässä projektissa käytössä olleet työkalut riitti hyvin. Peliprojektissa on lähinnä se, että eri pelaajat voi kokea sisällön eri tavoilla, ja osa sisällöstä voi esim. jäädä kokonaan näkemättä.

Anne: Kun käsis oli valmis, aloitettiin ensin siitä toiminnallisuudesta, tehtiin niitä raakaversiota, ja aika isossa roolissa oli tuo kuvitus, oikean tyylin löytäminen ja hahmon rakentuminen. Puhuimme siitä miten hanskasta saadaan sellainen, että se pystyy ilmaisemaan tunteita. Tuleeko teille mieleen huippukohtia projektin varrelta? Millaisia ilon tai oivalluksen hetkiä?

Pauliina: Huippuhetkiä oli ainakin käsiksen ensimmäinen ideointi ja ensimmäisten kuvitusten näkeminen!

Anne: Muistan myös, että me nauroimme aika paljon silloin kun ideoimme yhdessä peliä, ja niitä vaiheita ja humoristisia kohtia, miten museoalan toimija voi toimia, kun pelin tekeminen ei mene putkeen.

Tanja: Itselläni ainakin se ihan ensimmäinen suunnittelupalaveri siellä Tampereella kuvineen ja kaikkineen oli miellyttävä kokemus. Tuntui, että saimme paljon aikaan ja ideat lentelivät hyvässä ja avoimessa hengessä innostuneesti ympäri kokoushuonetta. Ja kun sen jälkeen päästiin vielä kierrokselle Ylen studiolle ja siitä sitten jatkoimme Pauliinan kanssa Museo Game Jam -palaveriin… Todella hyvä kokemus koko reissu. Ja sitä hanska-hahmoa oli tietty kiva suunnitella ja heitellä hanskaläppää.

Anne: Hanskaläppä oli hauskaa, ja kun näki ne ekat kuvat, ja käsis alkoi herätä eloon, ja pikkuhiljaa pelin muotoon. Budjetti oli tässä kaikkiaan aika pieni, oliko niin että kokonaisuudessaan jotain 10 000 euron luokkaa?

Pauliina: Joo, itse asiassa ei niinkään paljon. Pelitoteutukseen oli varattu maksimissaan 6000 €, käsikirjoituksen osuus oli parin tonnin luokkaa. Meillähän oli tässä, kuten tietysti yleensä aina on, rajallinen budjetti, ja tarjouspyynnöissäkin mainittiin toteuttavan pelin maksimikustannus.

Anne: Viestintä ja markkinointi ei ollut budjetoitu. Voisiko tuosta oppia jotain siitä, miten tärkeää on panostaa siihen, että peli löytää pelaajat?

Pauliina: Juuri näin, viestintä ja markkinointi mukaan budjettiin ja pelin suunnitteluun alusta asti!

Anne: Oliko tämä tällaiselle pelille kuitenkin ihan tyypillinen budjetti, peli ja visu 6000 euron luokkaa? Onko tämä yleistä, että tarjouspyynnössä jo on maksimikustannus mainittu?

Niklas: Peliprojekteja on monenlaisia ja budjetti on tietysti aina suhteessa tuohon. Selainpohjaiselle oppimispelille tämä oli budjettina vielä ok. Maksimikustannus on mukana käytännössä aina, mikä on ihan hyvä juttu, koska se helpottaa resurssien ja odotusten skaalaamista. Tosin jos jossain projektissa on oikeasti joskus rajaton budjetti niin tulen mielelläni mukaan!

Pauliina: Ok. Rajatonta budjettia odotellessa. :) Palvelintila taisi sisältyä tarjoukseen.

Anne: Mitkä ovat tyypillisiä peliprojektin ongelmia? Mikä voi mennä pieleen? Mitä ohjeita antaisit Niklas museolle, joka suunnittelee pelin tekemistä?

Niklas: Kannattaa heti alussa ottaa mukaan joku, joka on toiminut pelien kanssa aikaisemmin. Se helpottaa mittakaavan ja suunnan määrittämistä heti alkuun, jolloin voidaan keskittää suunnittelu realistisesti toteutettavaan osioon eikä tarvi leikata sinänsä hyviä ideoita pois. Myös kohdeyleisö ja ympäristö tai laitteet, joilla peliä pelataan, kannattaa määrittää heti alussa.

Tanja: Niklas, kuinka te muuten valitsitte tekniikan, jolla tämän pelin toteutitte? Eli rankkasitteko siellä vain vaihtoehtoja pois tyyliin "tää Unity on ainakin ihan overkill tähän" vai miten tuo hoitui? Käsittääkseni tämä oli tehty Constructilla?

Niklas: Tekniikka valikoitui alustavaatimusten perusteella, ja meillä sattui sopivasti olemaan henkilöresursseja, joille Construct oli ennestään tuttu.

Anne: Millaista palautetta Pauliina ja Tanja olette saaneet pelistä? Mikä on ollut sen vastaanotto?

Pauliina: Vielä emme ole saaneet paljon palautetta pelistä, tosin sen markkinointia ei ole vielä juurikaan tehty. Palautelinkki lisättiin peliin tammikuun alkupuolella. Tarkoitus olisi nyt jakaa peliä laajemmin alalle ja pyytää palautteita. Kysyit aikaisemmin, mitä prosessissa olisi voinut tehdä toisin… Ottaa suunnitteluun mukaan tai ainakin testauttaa kehitysvaiheessa peliä ihan aidolla museotyöntekijällä. Testaukseen pitäisi oikeasti panostaa aikaa ja vaivaa.

Anne: Onko jotain huomioita Pauliina ja Tanja tuosta tiedon keräämisestä ja tuottamisesta pelin sisälle?

Pauliina: Tarkoitatko linkkejä ja muuta sisältöä pelissä?

Anne: Jep niitä!

Tanja: No ainakin se tulee mieleen, että kaikkea mahdollista ei löydä heti. Että sitten kun homma on valmis ja päivittäminen on hankalampaa, jonkin uuden tai vielä sopivamman sisällön löytäminen jää harmittamaan. "Voi kunpa olisin tiennyt/löytänyt tämän jo silloin!" Kannattaa huomioida, että peliä pitää pystyä päivittämään myöhemmin. 

Pauliina: Tämä peli on paljolti tiedon jakamiseen ja niihin linkkeihin perustuva, joten ne olivat tärkeä osa tiedon keräämistä. Noin ylipäätään tämäntyyppisessä pelissä olisi tärkeää, että linkit olisivat helposti päivitettävissä, tai sitten pitää hyväksyä, että ne saattavat mennä rikki ja vanhentua..

Tanja: Just toi mua pelottaa, että mitäs sitten kun ne linkit menevät rikki...

Anne: Onko tähän Niklas sinulla jotain vinkkiä? Miten pelin vanhenemisen voi välttää tällaisissa tapauksissa?

Niklas: Usein kannattaa sopia vaikka joku osa budjetista päivityksiä varten, tai esim. laittaa tarjouspyyntöön vaatimus/toive esim. 2 vuoden päivityksistä. Tämä tosin usein nostaa hintaa, kun meillä ei esimerkiksi voi olla varmuutta siitä, että Construct toimii kaikissa selaimissa vielä vuosien päästä, ja jos meillä ei ole muuta tarvetta Construct-lisenssille parin vuoden päästä, niin useampi satanen linkin päivittämisestä voi tuntua paljolta.

Pauliina: Niklas, mehän emme tainneet tehdä varsinaista sopimusta pelin tekemisestä, vaan tarjouspyyntö ja hyväksytty tarjous ehkä kattoivat sen osan. Teettekö yleensä sopimuksen tilaajan kanssa ja suositteletko, että sellainen tehtäisiin?

Niklas: Sopimus on yleensä hyvä olla, mutta jos projekti on pieni niin tarjouksen hyväksyminen riittää, kunhan se on riittävän seikkaperäinen. Meillä on ollut ainakin yksi projekti, jonka sopparien luominen konsultointeineen maksoi enemmän kuin peliosuus tässä projektissa, kaikki on suhteellista.

Kiitos tiimiläisille juttutuokiosta!


Lopuksi tein vielä lyhyen koonnin keskustelustamme. Mitä oppeja jäi?

Aikataulu pitäisi rakentaa niin, että on aikaa hakea palautetta, eli co-creation-menetelmät käyttöön. Parasta olisi ollut, jos peliä olisi tavalla tai toisella voitu tehdä yhdessä museoalan ammattilaisista koostuvan testiryhmän kanssa.

Pelin markkinointiin pitää myös panostaa, sillä peli ei löydä kohderyhmäänsä luonnostaan. Tämä pätee myös museon sisällä. Ainakin itse huomaan, että joskus pelit jäävät museon sisällä lähes huomaamatta, kun niistä viestiminen ei ole tarpeeksi selkeää tms.

Kannattaa palkata käsikirjoittaja museon ulkopuolelta. Käsiksen tekeminen on ammattilaisen tehtävä. Se on kuitenkin se mistä kaikki lähtee: hyvä idea ja toimiva käsis, jossa pelin logiikka on rakennettu. Kannattaa ottaa pelialan toimija mukaan jo suunnitteluvaiheessa, jos tämä vain on mahdollista, ja testata käsiksen ideaa ja sitten peliä eri vaiheissaan erilaisilla kohderyhmän edustajilla, ja sitten panostaa pelin markkinointiin. Jos on satsannut pelin tekemiseen, ei kannata unohtaa tätä viimeistä!

Ja nyt testaamaan Pelittääkö sinulla? -peliämme. Pelaamaan pääset tästä:

https://www.museoliitto.fi/pelittaakosinulla

Anne Kalliomäki
Kirjoittaja on tarinallistamisen eli tarinalähtöisen strategisen muotoilun asiantuntija, kouluttaja ja tarinallistaja, joka on työskennellyt muun muassa Muumimuseon parissa. Anne on kirjoittanut Hopeasulka-palkinnolla palkitun kirjan Tarinallistaminen – palvelukokemuksen punainen lanka (Talentum 2014).

Twitter: @akalliom #tarinallistaminen


Kirjoitus on osa Tarinat peliin -hankkeen blogisarjaa.