torstai 17. tammikuuta 2019

Museovuosi 2019


Parin muisteluvuoden jälkeen vuosi 2019 tuo museoihin paluun arkeen. Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä muistuttaa kuitenkin vuosikatsauksessaan, että tämäkin vuosi on tärkeä.


Vuoteen 2019 päättyy parin vuoden juhla- ja muisteluvuosiputki, joka on nostanut Suomen historiallisia tapahtumia ja niiden vaikutuksia esille ja keskusteluun. Museoala on saanut itsenäisyyden juhlavuodesta ja sisällissodan muistovuodesta vahvistusta toiminnalleen. Hyvin olemme pystyneet myös hyödyntämään tarjolla olleen ylimääräisen buustin tilastojen valossa. Museoiden käyttö on kasvanut vahvasti, eikä mediaakaan voi muuta kuin kehua museoiden huomioimisen suhteen.

Edellisiin vuosiin verrattuna vuosi 2019 on varsin tavallinen museovuosi, jolla ei ole mitään valtakunnallista, kaikkien museoiden toimintaan vaikuttavaa teemaa. Museoiden toiminnan osalta vuosi on kuitenkin historiallinen. Uuden museolain voimaantulo ja siihen liittyvä valtionosuusrahoituksen jakaminen uudelleen jättävät vuodesta 2019 muistijäljen yhteisen museohistoriaamme.

Uusi museolaki on myös merkki siitä, että museot ovat valmistautumassa uuteen vuosikymmeneen asetelmasta, jossa museoiden yhteiskunnallinen painoarvo on aikaisempaa vahvempi. Tällä hetkellä eduskunnassa hyväksyttävänä oleva museolaki määrittää museoiden tavoitteeksi

1) ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä ja osallisuutta kulttuurista, historiasta
ja ympäristöstä
2) edistää kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen säilymistä tuleville sukupolville
3) edistää yhteisöllisyyttä, jatkuvuutta ja kulttuurista moninaisuutta
4) edistää sivistystä, hyvinvointia ja demokratiaa.

Monet näistä tavoitteista ovat sellaisia, että niiden esiin nostaminen museotyön yhteydessä olisi vaikuttanut vähintäänkin kummalliselta parikymmentä vuotta sitten, kun nykyistä museolakia säädettiin. Nyt museoiden tulevaisuuden työtä ohjaavien lakien ja muiden ohjelmien yhteydessä ympäristöön ja demokratian edistämiseen liittyvien tavoitteiden poisjättäminen olisi vastuutonta.

Uusi museolaki mahdollistaa ja vaatii museoita toimimaan uudenlaisessa ympäristössä, mikä viimeistään romuttaa ajatuksen siitä, että museot menestyisivät rajaamalla toimintansa kulttuurikuplan – puhumattakaan museokuplan – sisälle. Uskoakseni museot ovat tämän oivaltaneet jo vuosia sitten, mutta nyt on ilmassa ilahduttavasti merkkejä siitä, että tämä on huomattu myös muualla.

Guggenheim- ja Amos Rex -keskustelujen yhteydessä museot nousivat osaksi talous- ja elinkeinopolitiikkaa. Merkittävän sosiaalipoliittisen keskustelunavauksen puolestaan tekivät opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali-ja terveysministeriö, jotka julkaisivat viime vuoden lopulla yhteisen suosituksen taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveyshuollossa.

Suositus edellyttää kulttuuripalveluilta ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Tämä ei sinällään ole uutta, mutta selkeästi uutta on se, että rahoitusta tähän tarkoitukseen suositellaan allokoitavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon puolelta. Tämä on toki luonnollista, ja museoille on tärkeää, että näitä tehtäviä ei oteta työlistalle vaarantamalla kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen säilyttämiseen liittyvää työtä. Suositan edellä mainitun suosituksen lukemista myös siksi, että siitä saa kuvaa, millaiseksi toimintaympäristömme muuttuu kunta- ja maakuntauudistuksen tullessa voimaan (ehkä) vuonna 2019.

Suomen museoliiton missiona on auttaa museoita menestymään. Tässä tarkoituksessa teemme edunvalvontaa, viestintää ja kehittämishankkeita sekä tarjoamme koulutuspalveluita ja muita työkaluja osaamisen ylläpitoon ja laajentamiseen. Koulutuskalenterimme ensimmäinen versio on juuri julkaistu, ja se täydentyy vuoden kuluessa. Hyvä uuden vuoden alku onkin se, että laitat kalenteriisi jo nyt alustavat varaukset sinulle tärkeistä ja kiinnostavista koulutuksista. Museopäivät järjestetään Tampereella 15.–17.5.2019, ja varmaa on, että näillä päivillä valmistautuminen uuteen ja aikaisempaakin parempaan museovuosikymmeneen on keskeisesti esillä.

Hyvää alkanutta museovuotta!

Kimmo Levä
Kirjoittaja on Suomen museoliiton pääsihteeri