keskiviikko 4. syyskuuta 2019

Poliitikot museoharjoittelussa

 
Kansanedustaja, Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Multala osallistui poliitikon museoharjoitteluun Vantaan kaupunginmuseoon kuuluvassa Håkansbölen kartanossa. Hän kokeili museosiivousta museon asiantuntijoiden kanssa.

 

Museot kutsuivat poliitikot työharjoitteluun ja kutsuun vastattiin innolla: teemaviikkoon osallistui yli 70 päättäjää 40 museossa. Palaute kampanjasta on ollut positiivista ja sitä on tarkoitus jatkaa. Museoliiton viestintäpäällikkö Tuuli Rajavuori on koonnut yhteen kampanjaviikon kokemuksia.


Poliitikon museoharjoittelu -kampanjan tavoitteena on esitellä museoiden monipuolista toimintaa ja yhteiskunnallista merkitystä. Perinteisen museo-opastuksen tai -esittelyn sijaan museoiden arkeen sukelletaan käytännön kautta. Poliitikot esimerkiksi luetteloivat esineitä, toimivat apuoppaina, ideoivat uutta näyttelyä tai kokeilevat konservointia yhdessä museoammattilaistan kanssa.

Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen korjasi
Helsingin kaupunginmuseon Lasten kaupungin kovassa
käytössä olevaa rekvisiittakokoelmaa eli nukkekodin kalusteita.
Poliitikon museoharjoittelu -teemaviikko järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa ja osallistujia oli ennätysmäärä. Kahdella viimeisimmällä kerralla ajankohdaksi on vakiintunut elokuun viimeinen viikko, mikä on koettu hyväksi sekä museoiden että päättäjien puolesta. Eduskunnan istuntokausi ei ole vielä alkanut, mutta syksyn toimintaa suunnitellaan jo ahkerasti. Useimmat päättäjät ovat kotipaikkakunnallaan, jolloin harjoitteluihin on helpompi osallistua myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla.

Kampanja alkaa olla tunnettu päättäjien keskuudessa ja kutsua osataan jo odottaa. Tänä vuonna mukana oli myös konkariharjoittelijoita, jotka ovat olleet mukana aiempina vuosina jossakin toisessa museossa. Myös Museoliittoon tuli useita yhteydenottoja suoraan päättäjiltä, jotka toivoivat erityisesti pääsevänsä tiettyyn museoon harjoittelijaksi. Harjoittelupaikat järjestyivät ripeästi – siitä erityiskiitos museoille.

Tähän mennessä Museoliittoon tullut kampanjapalaute on ollut positiivista. Museoiden mukaan harjoittelupäivä on tuonut päättäjiä ja päätöksentekoa lähemmäs museoiden arkea ja yhteinen kampanjaviikko kannustaa olemaan aktiviinen omalle toiminnalle tärkeisiin päättäjiin. Erityisen tyytyväisiä kampanjaan on oltu museoissa, joissa kampanjaan on osallistunut poliittiisten ryhmien päättäjiä tai joissa vierailun aikana on voitu oikaista museotoimintaan liittyviä väärinymmärryksiä esimerkiksi museoiden lausuntoprosessin kestoon liittyen. Vierailun yhteydessä on syntynyt myös uusia ideoita vuorovaikutuksesta. Esimerkiksi museoharjoitteluun osallistunut kunnan tila- ja asuntojaoston varapuheenjohtaja kutsui museon edustajat kertomaan lausuntomenettelystä myös muille jaoston jäsenille.

Espoon kaupunginmuseo KAMUssa harjoitteluun osallistui 10 kunnallista päättäjää. Harjoittelupäivä alkoi aamukahvin ja lyhyen museoesittelyn merkeissä. Sen jälkeen harjoittelijat jakautuvat kolmeen ryhmään, joissa tutustuttiin kokoelmien digitointiin, museo-opetukseen ja kulttuuriympäristöyksikön toimintaan.

Pienen haasteen kampanjan suunnitteluun aiheuttaa tiukat aikataulut. Vierailut saattavat varmistua vasta lähellä kampanjaviikkoa ja joskus peruutuksia on tullut vielä viime hetkillä. Silti vierailut ovat onnistuneet hyvin ja ohjelmaa on tarvittaessa muokattu lyhyelläkin varoituksella. Myös peruuntuneen harjoittelun tilalle kannattaa ehdottomasti tarjota uutta mahdollisuutta tutustua museoon kampanjaviikon jälkeenkin. Päättäjiltä saadun palautteen mukaan kutsuun on ylipäätään helpompi tarttua, jos museo tarjoaa valmiiksi useita vaihtoehtoja vierailuajankohdaksi.

Anna palautetta!

Lämmin kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille museoille ja päättäjille! Näillä näkymin kampanjaa jatketaan ja tiedotamme ensi vuoden aikatauluista heti kun ne ovat varmistuneet. Tässä vaiheessa kuulemme erittäin mielellään palautetta kampanjasta sekä museoilta että päättäjiltä. Se auttaa meitä kehittämään sekä kampanjaa että Museoliiton edunvalvontatyötä edelleen. Palautetta voi jättää joko alle kommenttikenttään tai ottamalla yhteyttä minuun sähköpostitse tai puhelimitse.

Tuuli Rajavuori
Kirjoittaja työskentelee viestintäpäällikkönä Suomen museoliitossa.