tiistai 20. marraskuuta 2012

Miten työllistyä kulttuurialalle?

Tuuli Rajavuori listaa taitoja, joista on hyötyä kulttuurialalle työllistymisessä.

Museoliitto on mukana yhdessä seitsemän eurooppalaisen partnerin kanssa CREA.M-hankkeessa, jonka aikana kehitetään mentorointimalli, jolla edistetään kulttuurialalle aikovien työllistymistä. Hankkeen kohderyhmää ovat kulttuurialan koulutuksen saaneet, jotka eivät vielä ole löytäneet pysyvää jalansijaa kulttuurialan töissä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin koulutusta, osaamista ja henkilökohtaisia piirteitä, jotka edistävät työllistymistä kulttuurialalle. Haastattelemalla työtä etsiviä, jo muutaman vuoden kulttuurialan työssä olleita sekä rekrytoivassa asemassa olevia työantajan edustajia selvitettiin osaamisalueita, joita tarvitaan kulttuurialan tehtävissä. Jokaisessa hankkeeseen osallistuvassa maassa tehtiin noin 15 haastattelua. Haastateltavat edustavat kulttuuriperintöalaa, esittäviä sekä visuaalisia taiteita kulttuurin tuottajan näkökulmasta.

Tutkimuksen tulokset olivat yllättävän samankaltaisia eri maissa. Projektinhallintataidot, verkostoitumiskyky, talousosaaminen, laaja kielitaito,  järjestelmällisyys, uteliaisuus, oppimishalu ja innostus toistuivat useassa haastattelussa. Suomessa korostettiin erityisesti virallista koulutusta, joka on pohja muulle osaamiselle. Pelkällä sopivalla koulutuksella työtä kuitenkin harvemmin saatiin, vaan lisäksi mainittiin pitkä lista taitoja, osaamisalueita ja henkilökohtaisia piirteitä, jotka edistävät työllistymistä.

Kulttuurialan koulutusta on tarjolla runsaasti suhteessa vapaisiin työpaikkoihin. Ala kiinnostaa monia ja työnhakijoita riittää – ehkä johtajanpaikkoja lukuun ottamatta. Ongelmana on myös, että varsinkaan lyhyitä työpätkiä ei ilmoiteta julkisesti, vaan työntekijät etsitään verkostojen kanssa. Siksi sosiaaliset taidot ja kyky verkostoitua korostuvat työn etsimisessä.

Hankkeessa ei pyritä listaamaan täydellisen työnhakijan henkilökuvaa. Sen sijaan pyritään kartoittamaan tekijöitä, joita kehittämällä työllistymistä voidaan edistää. Alle on koottu muutama haastatteluissa usein esille tullut asia, joita haastatellut työntekijät korostivat omaa työllistymistään edistävinä tekijöinä ja joita mainittiin myös työnantajien haastatteluissa.
  1. Hanki kulttuurialalle sopiva koulutus. Erityisesti Suomessa kerätyssä aineistossa korostuu, että korkeakoulututkinto on perusta, jolle muu osaaminen rakennetaan. Perinteisten kulttuuriaineiden lisäksi myös kulttuurituottajan tutkinto sekä muut alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot ovat yleistymässä.
  2. Tule toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Sosiaaliset taidot ja ryhmätyöskentely korostuvat kulttuurialalla ja pienissä työyhteisöissä.
  3. Ole valmis tekemään monenlaisia työtehtäviä. Vain harvalla työpaikalla on varaa palkata innovatiivisia ajattelijoita, vaan työntekijältä odotetaan kiinnostusta myös käytännönläheisiin tehtäviin. Kulttuurialan organisaatiot ovat usein pieniä ja työtehtävät monipuolisia. 
  4. Valitse työharjoittelupaikka huolella. Työharjoittelun aikana ei ainoastaan opita työelämässä tarvittavia käytännön taitoja, vaan luodaan työelämässä tarvittavia suhteita. Huomattaman moni suomalaisista haastateltavista mainitsi saaneensa työpaikkansa joko harjoittelupaikan tai harjoittelun aikana solmittujen kontaktien kautta.
  5. Kehitä kirjoittamisen taitoa ja tyyliä.  Myös viestinnän osaamista tarvitaan lähes kaikissa työtehtävissä.
  6. Kaksikielisyys tai muu lähes äidinkielen tasoinen kielitaito on suuri etu. Erityiset taide- tai kulttuuripedagogiikan alalta työtä etsivät mainitsivat sujuvan suullisen kielitaidon puutteen työllistymistä haittaavaksi tekijäksi.
  7. Erikoistu jollakin alalla. Yleisen kulttuurialan tuntemisen lisäksi saattaa olla tarpeen koulutuksen tai työkokemuksen kautta erikoistua esimerkiksi taloushallintoon, viestintään tai graafiseen suunnitteluun. Erikoisosaamisella voi erottautua hakijoiden joukosta.
  8. Pidä yllä ja kehitä tietoteknisiä taitojasi. Yllättävän moni työnantaja piti suomalaisten työnhakijoiden tietoteknisiä taitoja vain kohtuullisina.
  9.  Kirjoita ansioluettelo ja työhakemus huolella ja räätälöi se sopivaksi hakemaasi tehtävään. Tarvittaessa pyydä ammattilaista arvioimaan työnhakupapereistasi.
  10.  Ole avoin uusien asioiden opettelemiselle!
Vastaako lista omia kokemuksiasi kulttuurialalle työllistymisessä?
 
Projektisuunnittelija Tuuli Rajavuori, Suomen museoliitto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti