torstai 7. helmikuuta 2019

Vieraskynä: Ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin museoaineistoja käyttämällä?

Kurssien osana molempiin museoihin toteutettiin myös näyttelyt. Aboa Vetus & Ars Novassa esillä on opiskelijatiimien kehittämiä ideoita. Yleisö pääsee muun muassa osallistumaan tubetyöpajaan, saamaan katkaisuhoitoa kiireeseen ja testaamaan toimintapeliä museossa. Kuva: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova

Onko museo hyvä ympäristö yhteiskunnallisten ongelmien ratkomiselle? Iina-Maria Piilinen ja Heini Sorakivi pohtivat Museot innovaatioalustoina -hankekokemusten pohjalta, millaisen alustan museo tarjoaa innovaatio-osaamisen kehittämiselle.


Taide ja kulttuuriperintö voivat henkilökohtaisella tasolla tuottaa elämyksiä sekä herättää uusia ajatuksia ja näkökulmia. Hankkeessa tutkimme, miten näitä vaikutuksia voitaisiin hyödyntää laajemmin.


Innovaatiotoimintaa museoissa

Vuoden 2017 lopussa alkanut Museot innovaatioalustoina on kaksivuotinen ESR-hanke, joka kehittää yhteistyötä innovaatiokasvatuksen, museotoiminnan ja korkeakoulujen välille. Mukana on neljä toteuttajaa: turkulainen historian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus & Ars Nova, Tekniikan museo Helsingissä, Nuori Yrittäjyys ry ja Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak. Hankkeessa etsitään uudenlaisia keinoja käyttää museoita sekä kehitetään nuorten aikuisten innovaatio-osaamista ja valmiuksia tulevaisuuden työelämään.

Nyt hankkeessa on käynnissä vaihe, jossa kokeillaan innovaatioiden kehittämistä museoympäristössä. Innovointikurssilla korkeakouluopiskelijat kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin ja oppivat samalla innovointimenetelmiä ja työelämätaitoja. Innovaatioalustana toimiva museo tarjoaa moniulotteisen työskentely-ympäristön, jossa museon kokoelmat ja näyttelyt toimivat inspiraationa ja luovat näkökulmia lukemattomiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmiöihin.

Innovaatioprosessi tarjoaa uudenlaisen näkökulman tarkastella museoita ja niiden aineistoja: luovuuden herättäjinä ja tukena ongelmanratkaisulle. Museoiden kokoelmat ovat ehtymätön tietovaranto, joista etsiä peilejä omille ajatuksille ja ideoille. Esineet kertovat erilaisia tarinoita ihmisistä ja ilmiöistä, ennen ja nyt. Pitkien aikajaksojen tarkastelu auttaa hahmottamaan jatkumoita ja myös ennakoimaan tulevaa.


Museot ja tulevaisuuden työelämä

Työelämä on murroksessa, ja suuri kysymys on, miten muutoksiin pystytään riittävän nopeasti reagoimaan. Pelkästään koulutus ei enää riitä suojaamaan työttömyydeltä, vaan oma osaaminen täytyy tunnistaa ja sitä pitää olla valmis kehittämään.

Jotta muuttuvan työelämän tarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan mahdollisimman ketterästi, tarvitaan opinnoissa ennakkoluulottomuutta sekä uusien yhteistyömuotojen ja -tapojen kokeilua. Tulevaisuuden työntekijöiltä kysytään yhä enemmän yrittäjämäistä otetta sekä kykyä ohjata omaa työtään ja omaksua uusia asioita. Tärkeitä ominaisuuksia ovat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, kriittinen ja luova ajattelu sekä monipuoliset ongelmanratkaisutaidot.

Myös uudenlaisia ja monimuotoisia oppimisympäristöjä tarvitaan. Museot tarjoavat loistavan mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen ja monialaiseen oppimiseen, ja tätä on koulujen ja museoiden yhteistyössä hyödynnetty jo pitkään. Innovaatiokasvatuksen kautta museoiden suhdetta koulutukseen ja työelämään on mahdollista entisestään syventää.

Opiskelijoita museotyöpajassa Tekniikan museossa 5.11.2018. Tekniikan museon kurssilla puhuttivat erityisesti yksinäisyys, ilmastonmuutos, matkailu ja nuoret. Kuva: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova

Hankekokemustemme perusteella museo on oiva ympäristö luovalle ongelmanratkaisulle ja innovaatio-osaamisen kehittämiselle. Opiskelijat ovat kurssilla toistuvasti todenneet museoympäristön stimuloivan luovuutta ja saavan haastavankin työskentelyn tuntumaan kevyemmältä. Intensiivisessä ajatustyössä saattaa usein ajautua kulkemaan samaa uraa. Katseen kiinnittyminen näyttelyobjekteihin ja muut aistiärsykkeet tarjoavat vaihtoehtoisia polkuja, joihin tarttua.

Museossa kaikilla on oikeus subjektiiviseen kokemukseen. Näyttelyt herättävät tunteita ja, heijastuen aikaisemmin kokemaamme, synnyttävät meissä hyvin yksilöllisiä – yllättäviäkin – assosiaatioita. Tällaisessa ympäristössä työskentely auttaa helpommin löytämään uusia yhteyksiä ja näkemään uudenlaisia mahdollisuuksia.

Lisäksi totutusta opetustilasta poikkeava avoin museotila helpottaa vuorovaikutusta. Tilassa liikkuminen rentouttaa ja rikkoo ryhmärooleja. Erilaiset aistikokemukset ja spontaanit reaktiot kannustavat ajatusten vaihtoon.

Museotyöpaja Rettigin palatsi 90 vuotta -näyttelyssä Aboa Vetus & Ars Novassa 20.11.2018. Turun kurssilla päädyttiin innovoimaan lasten, nuorten, opiskelijoiden ja kiireisten ihmisten tarpeisiin. Kuva: Jari Nieminen / Aboa Vetus & Ars Nova.

Tasa-arvoinen ja suhteellisen neutraali museoympäristö luo hyvän alustan yhteistyölle ja erilaisen osaamisen yhteen tuomiselle. Jo kokoelmien heterogeenisyyden vuoksi dialogi on museossa alati läsnä ja kannustaa kommunikaatioon erilaisten ihmisten ja asioiden välillä. Museoilla olisikin varmasti käyttömahdollisuuksia vielä laajemmin eri alojen ja toimijoiden yhteentuojina.


Tutustu opiskelijoiden innovointikurssilla kehittämiin ideoihin:

Museot innovaatioalustoina -kurssilaisten demonäyttely 30.1.–10.3.2019 Omatila, Aboa Vetus & Ars Nova
Kokeiluketjuja. Museo innovaatioiden alustana 5.2.–20.12.2019 Tekniikan museo
http://www.museoinno.fi/

Kirjoittajina Humakin lehtori Iina-Maria Piilinen ja hankekoordinaattori Heini Sorakivi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti