tiistai 24. maaliskuuta 2015

Monilukutaidosta museoiden valttikortti?

Museoista löytyy kirjoitettua tekstiä, kuvia, esineitä, liikkuvaa kuvaa ja ääntä – paljon materiaalia monilukutaidon kehittämiseen. Kuva: Tekniikan museo, kuvaaja Juha Rahkonen
Uudistuvissa peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa esiintyy käsite monilukutaito. Mitä sillä tarkoitetaan? Liittyykö se jotenkin museoihin? Pauliina Kinanen osallistui Helsingin kaupungin opetusviraston ja Mediakasvatusseuran järjestämään Monilukutaidon perusteet -seminaariin 26.2.2015. Päivän aikana vahvistui ajatus siitä, että museot ovat mitä luonnollisimpia ympäristöjä monilukutaidon kehittämiseen!

Perusopetuksella on opetussuunnitelman perusteiden mukaan muiden tehtävien ohella myös kulttuuritehtävä. Kulttuuritehtävä määritellään seuraavasti:

”Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana.” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 16)

Opetussuunnitelman perusteissa puhutaan laaja-alaisesta osaamisesta. Monilukutaito on näistä yksi.

Monilukutaidolla tarkoitetaan ”erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa muodossa”. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 20)

Osaamisen laaja-alaisuus tarkoittaa sitä, että monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa. Monilukutaitoa tarvitaan, jotta osataan tulkita ympäröivää maailmaa ja hahmottaa sen kulttuurin monipuolisuutta.

Uusissa opetussuunnitelman perusteissa koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen merkitys tuodaan aikaisempaa vahvemmin esiin. Edellisissä opetussuunnitelman perusteissa museo mainittiin vain kuvataiteen oppiainekohtaisessa osiossa, mutta nyt ne on nostettu kuvaamaan laajemmin oppimisympäristöjä ja työtapoja: ”Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä.” (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 28)

Koululuokat ovat jo tällä hetkellä yksi museoiden suurimmista kävijäryhmistä. Kehitettävää koulujen ja museoiden välisessä yhteistyössä kuitenkin on. Sitä tekee Linkki - museot mediakasvattajiksi -hankkeen lisäksi myös vastikään alkanut Kulttuurivoltti-hanke, jossa tuotetaan kunnille työkalu kulttuurikasvatussuunnitelmien tekemiseen.

Miksi koululuokan tulisi mennä museoon toteuttamaan monilukutaidon laaja-alaista osaamiskokonaisuutta? Tässä muutama perustelu:

- Museoista löytyy kirjoitettua tekstiä, kuvia, esineitä, liikkuvaa kuvaa, ääntä - ja näiden mielenkiintoisia kombinaatioita

- Vaikka koululuokka ei pääsisikään museoon vierailulle, se voi käyttää hyväkseen museoiden monipuolisia verkkomateriaaleja. Museoiden Finna -tietokannasta löytyy valtavasti kuvia ja esineitä.

- Museo itsessään on omanlaisensa media, jota voidaan tarkastella eri näkökulmista (mitä on valittu esitettäväksi ja miksi, millaisesta näkökulmasta asiat museossa esitetään jne.)

- Museoita on monenlaisia: taidemuseoita, historiallisia museoita, luonnontieteellisiä museoita ja mitä moninaisimpiin erityisteemoihin keskittyviä erikoismuseoita - jokaiseen oppiaineeseen löytyy varmasti museo, joka avaa opetettavia teemoja aivan uudella tavalla. Katso vaikka: Museohaku

- Museoissa on erittäin asiantuntevaa ja usein myös pedagogisesti osaavaa henkilökuntaa, joka mielellään jakaa osaamistaan

- Museoissa osataan suunnitella opetussuunnitelmiin sopivia toiminnallisia opastuksia ja työpajoja, ks. esimerkiksi Mediakasvatusta museoissa

- Museossa on kivaa!

Lisää oma perustelusi kommentteihin!


Mennään museoon! -koululaisten ja opiskelijoiden oma museoviikko järjestetään taas syksyllä 6.-9.10.2015!


Lähteet: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014


Pauliina Kinanen
                                                                                         Kirjoittaja työskentelee projektikoordinaattorina ja koulutussuunnittelijana Suomen museoliitossaEi kommentteja:

Lähetä kommentti